FryskeHannen

Crowdsourcingwebsite FryskeHannen is een initiatief van het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar in Leeuwarden en wordt gemaakt door Picturae in Heiloo. FryskeHannen is gemodelleerd naar het landelijke platform VeleHanden, de online communitywebsite van Picturae (sinds 2009).

 

FryskeHannen in het nieuws

 

VeleHanden in het nieuws

De afgelopen jaren is het FryskeHannen-voorbeeld VeleHanden al regelmatig in het nieuws geweest. Hieronder vindt u een kleine selectie artikelen:

- 'Vrijwilligers beschrijven collecties', in: Bibliotheekblad, juli 2013.
- 'Friese bevolkingsregisters van 1850 tot 1939 online', in: Friesch Dagblad, 19-04-2013.
- 'Bevolkingsregisters AlleFriezen binnenkort online door crowdsourcing', Picturae, 18-04-2013.
- 'Al doende leert men. VeleHanden.nl in de startblokken', Annemarie Laven, in: Archievenblad, okt. 2011 (pdf).
- 'Alle Militieregisters van Nederland online', Annemarie Laven, in: Archievenblad, juni 2010 (pdf).
- 'Open archieven door crowdsourcing'- Ellen Fleurbaay, in: Archievenblad, nov. 2009 (pdf).

Kontaktadres foar de parse / Contactadres voor de pers

Foar mear parse-ynformaasje nimme jo kontakt op mei it projektteam FryskeHannen fan Tresoar fia info@fryskehannen.frl of fia de algemiene gegevens fan Tresoar (Boterhoek 3, Leeuwarden; 058-7890789).

Omroplûden

Foar parse-ynformaasje oer it Omrop Fryslân-projekt 'Omroplûden' nimme jo kontakt op mei Titia en Saapke fan it projektteam fan de Omrop: argyf@omropfryslan.nl.

 

Parseberjochten / Persberichten:

26-01-2017: Vondst van 15.000 onderduikkaarten (in NL/FRL)

24-11-2016: Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s (in NL/FRL)

20-10-2016: Samen onderduikers zichtbaar maken op FryskeHannen (in NL/FRL)