Hoe wurket it?

Meidwaan is ienfâldich, probearje it no út.

Oefenje

Meidwaan mei in projekt

It is krekt as in sudoku of in krúswurdpuzel. FryskeHannen, ferslaavjend en aardich boppedat.

Ynlogge  Of  Oanmelde
Aktive projekten
 • Fryske Huzen & Sluzen

  De belangrykste Fryske huzen, sluzen, tsjerken en pleatsen binne in de jierren ’90 fêstlein op sa’n 25.000 dia’s. Helpe jo mei om dy kolleksje trochsykber te meitsjen?

   • 0.3% Unbrûkber
   • 98.1% DûbelYnfierd
   • 98.1% Neisjoen
   98.3%
  • Begûn op
  • Einige op
  • 25.078 Scans
  • 146 Dielnimmers
 • Onderduikers Online!

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden duizenden onderduikers een veilig heenkomen in Fryslân. Van ruim 3700 van hen zijn registratiekaarten bewaard gebleven. Helpt u mee de onderduikers zichtbaar te maken?

   • 0% Unbrûkber
   • 100% DûbelYnfierd
   • 100% Neisjoen
   100%
  • Begûn op
  • Einige op
  • 2.711 Scans
  • 125 Dielnimmers