Fryske Huzen & Sluzen

De belangrykste Fryske huzen, sluzen, tsjerken en pleatsen binne in de jierren ’90 fêstlein op sa’n 25.000 dia’s. Helpe jo mei om dy kolleksje trochsykber te meitsjen?

Stân fan saken

 • 25078 Scans
 • 144 Dielnimmers

 • 24953
  • 0.5% Unbrûkber
  • 99.5% DûbelYnfierd
  • 99.5% Neisjoen
  DûbelYnfierd 100%
 • 24953
  • 0.5% Unbrûkber
  • 99.5% DûbelYnfierd
  • 99.5% Neisjoen
  Neisjoen 100%
Meidwaan oan dit projekt

Fryske Huzen & Sluzen

De belangrijkste Friese huizen, sluizen, kerken en boerderijen zijn in de jaren ’90 vastgelegd op zo’n 25.000 dia’s. Helpt u mee om de collectie online doorzoekbaar te maken?

Speciaal voor FryskeHannen heeft Tresoar de dia’s uit het provinciale Monumenten Inventarisatie Project (MIP) en het Monumenten Selectie Project (MSP) opnieuw laten inscannen op een hoge resolutie. Aangevuld met de data die we met uw hulp hopen te verzamelen, bieden deze scans straks een prachtig overzicht van ons stenen erfgoed.

De dia’s

De dia’s zijn op twee manieren gescand: mét en zónder diaraampje. De afbeeldingen mét het diaraampje ziet u in dit project op FryskeHannen. Op het diaraampje staat namelijk de belangrijkste informatie met de hand geschreven. Na afloop koppelen wij die gegevens aan de afbeeldingen zónder het diaraampje.

Op de dia’s ziet u een grote verscheidenheid aan Friese bouwwerken. Het zijn boerderijen, fabrieken, kerken, woonhuizen, maar ook bruggen, sluizen, gemalen of historisch straatmeubilair. Zo nu en dan is ook binnen in een gebouw gefotografeerd: het interieur van de kerk of zelfs de binnenkant van een boerenschuur! Ook begraafplaatsen en bijzondere grafstenen zijn op de gevoelige plaat vastgelegd, dus die kunt u eveneens tegenkomen.

De dia’s worden door het systeem willekeurig uitgedeeld aan een invoerder. Daardoor kan het gebeuren dat u de ene keer een dia van Abbega krijgt, en vervolgens eentje van Dokkum of eentje van Woudsend. Het gaat dus kriskras door de provincie, maar daardoor is het ook een feest der herkenning!

Bron

De provincie Fryslân schonk Tresoar in 2006 maar liefst 27 verhuisdozen met dia’s. Het waren de afbeeldingen uit het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) en het daaruit voortkomende Monumenten Selectie Project (MSP).

Het MIP was een initiatief van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Het doel was om een overzicht te krijgen van de jonge Nederlandse bouwkunst en stedenbouw uit de periode 1850-1940. Het MIP werd uitgevoerd tussen 1986 en 1997: de twaalf provincies en de vier grote steden deden dat in samenwerking met de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Per gemeente werden de waardevolle gebouwen en andere monumenten gefotografeerd en beschreven. Er werd daarbij onderscheid gemaakt tussen gebouwen van lokaal belang, regionaal belang en nationaal belang. De gegevens van deze laatstgenoemde categorie, dus met de status ‘rijksmonument’, kunt u vinden in het landelijk Monumentenregister: https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/.

Hulp gevraagd

Om mee te doen aan dit project, is geen specifieke kennis van bouwkunst vereist. Iedereen kan meedoen. Wat we van u vragen is simpel: om welk adres gaat het en wat ziet u?

Het adres staat met de hand geschreven op het diaraampje. Als we die gegevens digitaal hebben, kunnen we de foto mét het adres makkelijk verwerken in een themawebsite of koppelen aan andere databases. Daarom vragen we aan u om de adresgegevens over te typen (straatnaam, huisnummer, woonplaats). Ook staat op bijna elke dia een datum: ook die gegevens verzamelen we. Deze vragen staan op het eerste tabblad in de viewer.

Daarnaast vragen we in het tweede tabblad aan u wat er op de afbeelding staat. Is het een boerderij, een industrieel monument (fabriek), een religieus gebouw (kerk), een woonhuis enzovoort. Die antwoorden staan in een keuzemenu, dus u kunt kiezen uit een lijst. Als laatste willen wij graag weten wat we zien: gaat het om een deel van het gebouw (een deur, een raam) of het geheel (de hele gevel, alles is te zien), en of de foto binnen (interieur) of buiten (exterieur) is genomen.

Wat levert het op?

In de eerste plaats is het invoeren een aangenaam en nuttig tijdverdrijf, waarbij u misschien ook nog op interessante gebouwen in of uit uw buurt stuit! En u helpt mee om Fries erfgoed toegankelijk te maken voor de hele wereld!

Maar dat is niet alles. Met het invoeren en/of controleren van scans spaart u punten. Aan het eind van het project kunnen die punten worden ingewisseld voor iets leuks…