Heden is overleden...

Wie was je vader, wie was je moeder? Fan wa bisto der ien? Door familierelaties van onze voorouders nu goed in kaart te brengen, kunnen we de Friezen van vroeger straks nog beter vinden. Helpt u mee?

Stân fan saken

 • 445.934 Scans
 • 211 Dielnimmers

 • 249.279
  • 1.1% Unbrûkber
  • 55.9% DûbelYnfierd
  • 51.7% Neisjoen
  DûbelYnfierd 57%
 • 230.526
  • 1.1% Unbrûkber
  • 55.9% DûbelYnfierd
  • 51.7% Neisjoen
  Neisjoen 52.7%
Meidwaan oan dit projekt
 
Rick Weggen

Rick Weggen

Een werkman is geen arbeider, en andere beroepen........

Beste invoerders,

Ik kom bij de controle tegen dat de naam van het beroep is aangepast aan de meer gangbare beschrijving van nu. Dat is niet de bedoeling. 

Volgens de instructies (ze hieronder) voeren we de beroepen in volgens de huidige spelling, maar er staat nergens dat we de naam van het beroep ook aanpassen.

Dis visscher of visscherman wordt visser, verwer wordt verver (NB: niet elke verwer was schilder, er waren ook textielververs) en bollooper wordt bolloper (en niet vertalen naar broodventer, zoals ik soms zie)

Zo worden werklieden niet opeens arbeiders, maar ze zijn gewoon werkman en werkvrouw.

Voor alle duidelijkheid hieronder nog even de tekst over beroepen uit de instructies voor dit project.

Rick.

 

Beroepen

- als er geen beroep genoemd wordt: NIETS invullen!

- Beroepen schrijf je met een kleine letter

- Als er in de akte staat: “in leven (beroep)” vul alleen het beroep in en laat “in leven” weg

- Gebruik de moderne schrijfwijze; visser i.p.v. vischer, ed.

- Bij militairen is het voldoende om te vermelden dat degene militair was. Evt. regiment e.d. kunnen in de akte worden gevonden.

- Als er bij een echtpaar als beroep bv. landbouwers staat, dan als landbouwer en landbouwster invoeren

- Bij twijfel over de schrijfwijze: kijk op de beroepenlijst

 • Janke Faber

  Janke Faber

  Ik kom binnen dezelfde akte al een aantal keren tegen dat vader visser is en zoon visserman of omgekeerd. Kreeg het idee dat het toch om twee verschillende functies gaat.