Heden is overleden...

Wie was je vader, wie was je moeder? Fan wa bisto der ien? Door familierelaties van onze voorouders nu goed in kaart te brengen, kunnen we de Friezen van vroeger straks nog beter vinden. Helpt u mee?

Stân fan saken

 • 445.934 Scans
 • 211 Dielnimmers

 • 249.279
  • 1.1% Unbrûkber
  • 55.9% DûbelYnfierd
  • 51.7% Neisjoen
  DûbelYnfierd 57%
 • 230.526
  • 1.1% Unbrûkber
  • 55.9% DûbelYnfierd
  • 51.7% Neisjoen
  Neisjoen 52.7%
Meidwaan oan dit projekt
 
Rick Weggen

Rick Weggen

West-Terschelling (altijd met streepje) en andere dorpen op Terschelling

Beste invoerders

Bij de dorpsnamen op Terschelling zie ik vaak dat er toegevoegd wordt: (Terschelling). Dat hoeft alleen bij Oosterend, want die dorpsnaam komt ook elders in Friesland voor (Hennaarderadeel).

Voor Midsland, Lies, Formerum, Hoorn en Baaiduinen is de naam alleen voldoende (zo staat het ook in de lijst met plaatsnamen die voor jullie beschikbaar is). Deze namen komen niet elders in Friesland voor.

En dan nog West-Terschelling. Altijde mét streepje tussen West en Terschelling.

Rick.