Heden is overleden...

Wie was je vader, wie was je moeder? Fan wa bisto der ien? Door familierelaties van onze voorouders nu goed in kaart te brengen, kunnen we de Friezen van vroeger straks nog beter vinden. Helpt u mee?

Stân fan saken

 • 199.887 Scans
 • 189 Dielnimmers

 • 85.921
  • 0.1% Unbrûkber
  • 43% DûbelYnfierd
  • 41.6% Neisjoen
  DûbelYnfierd 43.1%
 • 83.221
  • 0.1% Unbrûkber
  • 43% DûbelYnfierd
  • 41.6% Neisjoen
  Neisjoen 41.7%
Meidwaan oan dit projekt
Rick Weggen

Rick Weggen

Niet op de stoel van de ambtenaar gaan zitten, oftewel: geen gegevens toevoegen

Beste invoerders,

Bij ons project is het de bedoeling dat we de bepaalde gegevens in de tekst van de scan overnemen in de daarvoor bestemde vakjes. Maar ook niet meer dan dat!

Een voorbeeld: De achternaam die bij de overledenen vermeld staat, komt in sommige scans niet terug bij de naam van de vader van de overledene. Daar staan dan alleen de voornaam en patroniem. Geen achternaam.

Enkele invoerders vermelden die achternaam van de overledene dan toch bij de vader. Dat zal in de praktijk ook wel kloppen, maar als het niet op de scan staat, vermelden we de achternaam bij de vader niet. We gaan dan als het ware op de stoel van de toenmalige ambtenaar zitten en dat is, hoe goed bedoeld ook, niet de bedoeling.

We houden ons wat de namen betreft aan de tekst van de scan.

Bedankt allemaal en succes.

Rick.