Heden is overleden...

Wie was je vader, wie was je moeder? Fan wa bisto der ien? Door familierelaties van onze voorouders nu goed in kaart te brengen, kunnen we de Friezen van vroeger straks nog beter vinden. Helpt u mee?

Stân fan saken

 • 199.887 Scans
 • 189 Dielnimmers

 • 85.921
  • 0.1% Unbrûkber
  • 43% DûbelYnfierd
  • 41.6% Neisjoen
  DûbelYnfierd 43.1%
 • 83.221
  • 0.1% Unbrûkber
  • 43% DûbelYnfierd
  • 41.6% Neisjoen
  Neisjoen 41.7%
Meidwaan oan dit projekt
Dirk Vermeulen

Dirk Vermeulen

"Zonder Beroep"

Tijdens het controleren kom ik steeds een invoerder tegen, welke aktes verwerkt van vooral Idaarderadeel en Sneek en elke keer weer "Zonder beroep" invoert. Er is door de projectleiders al een keer aangegeven dat dit niet hoeft en het heeft ook geen toegevoegde waarde. Zou deze persoon daarmee willen stoppen? Dirk.

 • Minouche

  Minouche

  het is alleen de vraag of bewuste invoerder het forum leest....

  Regelmatig geconstateerde fouten nog steeds:

  Beroepen met hoofdletter, lysbeth terwijl het lijsbeth moet zijn, meijer-weij-heij etc terwijl het meyer, wey, hey moet zijn; En dan natuurlijk het gebruik van de plaatsnamenlijst. Ik constateer wel dat er wel invoerders zijn die het forum wel lezen! Want mijn opmerking t.a.v. de dubbele plaatsnamen zorgt al wel voor verbetering! Complimenten hoor. 

  Het makkelijkst is om tijdens het invoeren , in 2 subpagina's de namen lijst, alsmede de plaatsnamen lijst open te hebben, zodat je bij twijfel, altijd even snel kunt terug kijken. Dat doe ik zowel bij het invoeren alsmede bij het controleren, zelf ook.

  Maar niettemin, ik vind over het algemeen dat er zeer goed ingevoerd wordt, ik heb ervaring bij andere projecten waar het toch een stuk minder goed was, dan nu het geval is.

  En natuurlijk slopen kleine foutjes bij invoeren erin, dat is menselijk. En we zijn natuurlijk ook nog steeds aktes aan het controleren die in de begin periode zijn ingevoerd, maar dat geldt zeer zeker niet bv. voor Sneek, Heerenveen, Wymbritseradeel, Westdongeradeel want daar zijn we steeds bij met controleren. Idaarderadeel heeft nog een achterstand v.w.b. controleren, dus daar kan het "zonder beroep" ook een oorzaak van zijn. 

  Wellicht dat we de deelnemer moeten rapporteren zodat de Projectleiding de desbetreffende invoerder kan mailen. Ik doe dit met name ook bij invoerders die de ouders en partner(s) niet invoeren, terwijl ze wel in de akte voorkomen. 

 • Rick Weggen

  Rick Weggen

  Updated op: 

  De kwaliteit van de invoer is altijd hoog en zeker een compliment voor onze invoerders waard.

  Ik kom dezelfde fouten tegen als Minouche, en als ik dezelfde soort fout steeds opnieuw tegenkom bij kennelijk dezelfde invoerder, dan meld ik dat bij de projectleiding. Zij kunnen dan de betreffende invoerder een berichtje sturen, omdat zij kunnen zien wie de invoer gedaan heeft.

  Wat ik ook regelmatig tegenkom is dat een patroniem als achternaam wordt ingevoerd, met name bij de moeders van de overledenen. Mijn ervaring met Aktes uit met name de 19e eeuw is, dat achternamen bij getrouwde vrouwen (wat we nu 'meisjesnaam' zouden noemen) niet vermeld worden, alleen de patroniem.

  Dus Yttje Berends is de dochter van Berend, bv. van Berend Ykema. De naam Ykema wordt dan bij de dochter (Yttje) in de Akte niet vermeld. Men wilde alleen maar weten: Fan wa bisto der ien? Nou Yttje was er een van Berend, dat was genoeg. De achternaam van vader was immers ingeruild voor de achternaam van de man, en die staat al in de Akte.

  Wij kunnen dat wel raar vinden, maar in de 19e en eerste helft 20e eeuw was dit normaal.

   

  Rick

 • Dirk Vermeulen

  Dirk Vermeulen

  Het is inderdaad de vraag of de bewuste invoerder het leest, maar niet geschoten is altijd mis. Hij heeft een tijdje terug ook al een mail gehad van de projectleiding en het gebeurd nog steeds.

  Ik herken de fouten die je aangeeft ook die je aangeeft. Ik ben ook van mening dat er goed wordt ingevoerd. Fouten worden er altijd gemaakt dat kan gebeuren. Echter overbodige info zoals "Zonder Beroep" of het "4e huis in wijk 23", etc. is verspilde energie. 

  Daarnaast ben ik erg blij de de projectleiding de woonplaatsenlijst gaat aanpassen.

  Groet Dirk