Heden is overleden...

Wie was je vader, wie was je moeder? Fan wa bisto der ien? Door familierelaties van onze voorouders nu goed in kaart te brengen, kunnen we de Friezen van vroeger straks nog beter vinden. Helpt u mee?

Stân fan saken

 • 445.934 Scans
 • 211 Dielnimmers

 • 249.278
  • 1.1% Unbrûkber
  • 55.9% DûbelYnfierd
  • 51.7% Neisjoen
  DûbelYnfierd 57%
 • 230.504
  • 1.1% Unbrûkber
  • 55.9% DûbelYnfierd
  • 51.7% Neisjoen
  Neisjoen 52.7%
Meidwaan oan dit projekt
 
Veens

Veens

Gevolgen Spaanse griep

Ik ben bezig met het register 1918 van de gemeente Achtkarspelen en ik kom in de maand november per dag vele overlijdensaktes tegen. Het betreft vaak kinderen, soms meerdere uit één gezin.

Eind 1918 / begin 1919 heerste de Spaanse griep, die veel slachtoffers maakte.

Onderstaand een klein stukje uit een artikel wat ik op internet vond:

Het aantal overleden personen per dorp liep sterk uiteen. Harkema en Surhuisterveen waren duidelijke koplopers met respectievelijk 33 en 32 personen. Meer dan de helft van het totale slachtofferaantal in Achtkarspelen woonde hier. De meeste overlijdensgevallen kwamen voor onder de heidebewoners. Door de slechte woon- en leefomstandigheden was deze groep het meest kwetsbaar. Enkele namen van overledenen van de Spaanse griep in Harkema waren: Sjoukje en Geertruida van der Veen, die 7 en 12 jaar oud waren - dit waren de kinderen van Ruurd van der Veen en Baije Jager. Verder kwamen hier Taapke van der Wiel, oud 26 jaar, te overlijden. In Surhuizum stierf aan de ziekte Hiltje Postma, oud 29 jaar, gehuwd met H. Zijlstra. De familie schreef onder de overlijdensadvertentie: "Zwaar valt ons dit verlies, doch wij treuren niet als degene die geen hope hebben. Psalm 103, vers 8". Volgens de advertentie was enige dagen eerder één van de tweeling uit dit gezin overleden. Het kind werd begraven op de sterfdag van de moeder. In welke leeftijdsgroep waren de meeste sterfgevallen? Dit waren de kinderen van 0 tot 10 jaar. In deze groep vielen de meeste slachtoffers, te weten 56 personen. Dat was bijna de helft van het totale aantal. Blijkbaar hadden kinderen de minste weerstand tegen deze vorm van griep.