Omroplûden

Tûzenen oeren oan âlde radio- en telefyzjeopnamen fan Omrop Fryslân binne digitalisearre. Wolle jo helpe mei it digitaal meitsjen fan de hoezen fan de lûds- en fideobannen?

Stân fan saken

 • 7.279 Scans
 • 117 Dielnimmers

 • 5.089
  • 2.4% Unbrûkber
  • 69.9% DûbelYnfierd
  • 67.2% Neisjoen
  DûbelYnfierd 72.3%
 • 4.890
  • 2.4% Unbrûkber
  • 69.9% DûbelYnfierd
  • 67.2% Neisjoen
  Neisjoen 69.5%
Meidwaan oan dit projekt
 
Titia Scholte-Pijl

Titia Scholte-Pijl

FOAR ALLE YNFIERDERS LEIT IN OMROP MUTSE KLEAR!!!

Mar we binne d'r noch net. Help us mei de leste ynfier fan de audiobannen. We sitte al hast op 70%. 

At we klear binne, noegje we alle top-ynfierders ut foar in runlieding by de Omrop.

Fertsjin jo punten en wes der by!!!