Onderduikers Online!

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden duizenden onderduikers een veilig heenkomen in Fryslân. Van ruim 3700 van hen zijn registratiekaarten bewaard gebleven. Helpt u mee de onderduikers zichtbaar te maken?

Stân fan saken

 • 1606 Scans
 • 114 Dielnimmers

 • 1605
  • 0.1% Unbrûkber
  • 99.9% DûbelYnfierd
  • 99.9% Neisjoen
  DûbelYnfierd 100%
 • 1605
  • 0.1% Unbrûkber
  • 99.9% DûbelYnfierd
  • 99.9% Neisjoen
  Neisjoen 100%
Meidwaan oan dit projekt
Andrys (Fryske Hannen)

Andrys (Fryske Hannen)

Klaar! (bijna...)

 Omtrint alle 1606 kaarten binne ûnderwilens twa kear ynfierd. Der binne noch in tal probleemgefallen ûnderweis, mar nije kaarten wurde al net mear útdield. Net te leauwen sa hurd as dit gien is, dit hiene wy net ferwachte! No moatte ús kontroleurs hurd oan de slach om de ynfierde kaarten te ferwurkjen, mar dan is it earste projekt fan Fryske Hannen mei sukses ôfrûne. Elkenien dy't dêr oan meiwurke hat kriget fan ús in dikke fear op 'e hoed!

Bijna alle 1606 kaarten zijn inmiddels twee keer ingevoerd. Er zijn nog een aantal probleemgevallen, maar nieuwe kaarten worden al niet meer uitgedeeld. Ongelooflijk zo snel als het gegaan is, dit hadden we niet verwacht! Nu moeten onze controleurs hard aan het werk om de ingevoerde kaarten te verwerken, maar dan is het eerste project van Fryske Hannen met succes afgerond. Iedereen die daaraan heeft meegewerkt krijgt van ons een dikke pluim!