Heden is overleden...

Wie was je vader, wie was je moeder? Fan wa bisto der ien? Door familierelaties van onze voorouders nu goed in kaart te brengen, kunnen we de Friezen van vroeger straks nog beter vinden. Helpt u mee?

Stân fan saken

 • 443.105 Scans
 • 243 Dielnimmers

 • 441.087
  • 0% Unbrûkber
  • 99.5% DûbelYnfierd
  • 99.4% Neisjoen
  DûbelYnfierd 99.5%
 • 440.291
  • 0% Unbrûkber
  • 99.5% DûbelYnfierd
  • 99.4% Neisjoen
  Neisjoen 99.3%

Projektynfo

 
Wilma

Wilma

Friese Genealogische Contactdag 2021

Updated op: 

De genealogische contactdag op zaterdag 6 november a.s. bij Tresoar en het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het grootste Friese evenement op het gebied van familiegeschiedenis. Op het programma staan diverse lezingen, rondleidingen door depots, stadswandelingen, is het Historisch Reisbureau geopend voor bezoekers met vragen over hun (familie)geschiedenis en er is een genealogische informatiemarkt. Ook het HCL is deze dag geopend. Tussen 13.00 en 16.00 uur kan de Oldehove gratis worden beklommen. Deze editie van de Friese Genealogische Contactdag staat in het teken van water: de binnenvaart, de schippers, hun schepen, hun familiegeschiedenis, hun werk en de sociale omstandigheden.

De contactdag wordt georganiseerd door de NGV afdeling Friesland, Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, de stichting FAF, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar.

Bekijk de websites van het HCL en Tresoar voor het meest actuele programma:

HCL

Tresoar

 

De toegang is gratis. Dit evenement is alleen toegankelijk op vertoon van een coronatoegangsbewijs.