Heden is overleden...

Wie was je vader, wie was je moeder? Fan wa bisto der ien? Door familierelaties van onze voorouders nu goed in kaart te brengen, kunnen we de Friezen van vroeger straks nog beter vinden. Helpt u mee?

Stân fan saken

 • 445.934 Scans
 • 237 Dielnimmers

 • 426.844
  • 1.2% Unbrûkber
  • 95.7% DûbelYnfierd
  • 84.9% Neisjoen
  DûbelYnfierd 96.9%
 • 378.530
  • 1.2% Unbrûkber
  • 95.7% DûbelYnfierd
  • 84.9% Neisjoen
  Neisjoen 86%
Meidwaan oan dit projekt
 
Team Fryske Hannen

Team Fryske Hannen

als er bij de naam N.N. staat...

Beste invoerders,

 

Ik krijg de laatste tijd regelmatig meldingen in de boxen "onbruikbaar" en "te moeilijk" dat er geen naam in de akte staat. Bij naam overledene staat dan N.N. en meestal gaat het om een drenkeling of een vondeling. In zo'n geval is het voldoende om de overlijdensplaats / vindplaats in te vullen. Verdere gegevens zoals de namen van ouders e.d. zijn immers niet bekend en hoeven dan ook niet ingevuld te worden.

Deze akten hoeven NIET apart gemeld te worden.

 

Succes!

Mirjam (Fryske Hannen)