Heden is overleden...

Wie was je vader, wie was je moeder? Fan wa bisto der ien? Door familierelaties van onze voorouders nu goed in kaart te brengen, kunnen we de Friezen van vroeger straks nog beter vinden. Helpt u mee?

Stân fan saken

 • 445.934 Scans
 • 233 Dielnimmers

 • 411.022
  • 1.2% Unbrûkber
  • 92.2% DûbelYnfierd
  • 82.1% Neisjoen
  DûbelYnfierd 93.4%
 • 365.938
  • 1.2% Unbrûkber
  • 92.2% DûbelYnfierd
  • 82.1% Neisjoen
  Neisjoen 83.2%
Meidwaan oan dit projekt
Team Fryske Hannen

Team Fryske Hannen

AANVULLING Verwijderen 'onbruikbaar' en gevolgen

Updated op: 

Beste invoerders en controleurs!

In het begin van ons project hebben we jullie gevraagd om gebruik te maken van de melding 'onbruikbaar' als je bijvoorbeeld een scan niet kon lezen, er een zwart scherm kwam of andere problemen die je ondervond bij het invoeren. 

Hierdoor is deze box erg vervuild geraakt. Vanwege de infrastructuur van de betreffende box kunnen we geen meldingen verwijderen of als afgehandeld aanmerken. Na overleg met Picturae is het volgende afgesproken. 

Vandaag (maandag 3-8) wordt deze box leeggemaakt. Dit betekent dat alle scans die nog niet twee keer zijn ingevoerd en gecontroleerd teruggeplaatst worden in de voorraad. Hierdoor loopt de teller van het aantal in te voeren scans weer enigszins op. Het terugplaatsen geldt uiteraard niet voor scans die  dubbel ingevoerd en gecontroleerd zijn.

Vanaf nu willen we jullie vragen om deze box niet meer te gebruiken. 

Is een scan bijvoorbeeld zwart, onleesbaar, onvindbaar (en heb je in dit geval op AlleFriezen gecheckt?), meld deze dan bij 'te moeilijk' of 'te dreech'. De scan wordt in totaal 3 keer teruggeplaatst in de werkvoorraad, voordat deze daadwerkelijk als onbruikbaar wordt aangemerkt. 

Aanvulling: 

Zoals hierboven omschreven zijn alleen de scans die niet dubbel ingevoerd en gecontroleerd zijn teruggeplaatst. De eerste invoer van deze betreffende scans blijft bestaan. De scan wordt dus teruggeplaatst zodat deze alsnog voor de tweede keer kan worden ingevoerd. Het kwam voor dat een scan door de eerste invoerder wordt verwerkt en door de tweede als onbruikbaar werd aangemerkt. Door de terugplaatsactie kunnen nu alle scans ingevoerd en gecontroleerd worden. 

Zijn er over bovenstaande informatie vragen, reageer dan onder dit bericht. 

 

Vriendelijk groetend,

Barbara van Rijn

projectleider Fryske Hannen

 • Anneke Westerhuis-Jager

  Anneke Westerhuis-Jager

  Helemaal duidelijk. Een extra mogelijkheid om een scan in te voeren of te controleren is geen overbodige luxe. Niet iedereen is even secuur in het overnemen van gegevens en soms gaat het ook gewoon wel eens even fout, blijkbaar. 

 • Janke Faber

  Janke Faber

  @Tjitske: Bij Westdongeradeel heb ik inderdaad een hele tijd de goede pagina's vermeld, totdat de projectleiding aangaf dat dit niet meer nodig was.

  Vraag aan de projectleiding: moeten we dit toch weer vermelden, als het de controleurs veel zoekwerk scheelt?

 • Rick Weggen

  Rick Weggen

  Zou wel makkelijk zijn.

 • Team Fryske Hannen

  Team Fryske Hannen

  Goedemorgen!

  Dank voor jullie positieve reacties! En ook voor het meedenken weer. Die betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd!

  In de reactie van Hepke wordt gerefereerd aan het project Bevolkingsregisters Friesland. Dit is een project van AlleFriezen op VeleHanden. Ik zal Hepke nog persoonlijk een mail sturen om nog een keer uit te leggen waarom we onze actie hebben laten uitvoeren. 

  Het verwijderen van de map 'onbruikbaar' is geen optie. Het kan namelijk nog steeds gebeuren dat een scan door drie invoerders wordt afgewezen. De route van die scan is dan dat deze naar 'onbruikbaar' gaat. Daar kan hij dan door de projectleiding worden opgepakt. Overigens ga ik er vanuit dat onze uitleg dusdanig helder is dat de meldingen op de juist plek gaan komen. 

  Het voorstel van Janke heb ik besproken. Als deze werkwijze het voor de controleurs makkelijk maakt is het prima om vanaf nu de juiste pagina's weer te melden bij 'opmerkelijk'. We gaan hier nog een apart bericht van maken, zodat iedereen dit kan toepassen. 

  Alle meldingen die jullie doen worden door onze functioneel beheerders gecheckt en benodigde aanpassingen worden doorgevoerd. Dus blijf vooral melden bij 'opmerkelijk'. 

  Succes allemaal!

   

  Barbara