Heden is overleden...

Wie was je vader, wie was je moeder? Fan wa bisto der ien? Door familierelaties van onze voorouders nu goed in kaart te brengen, kunnen we de Friezen van vroeger straks nog beter vinden. Helpt u mee?

Stân fan saken

 • 445.934 Scans
 • 211 Dielnimmers

 • 249.278
  • 1.1% Unbrûkber
  • 55.9% DûbelYnfierd
  • 51.7% Neisjoen
  DûbelYnfierd 57%
 • 230.504
  • 1.1% Unbrûkber
  • 55.9% DûbelYnfierd
  • 51.7% Neisjoen
  Neisjoen 52.7%
Meidwaan oan dit projekt
 
Ids Fryskehannen

Ids Fryskehannen

Niet-werkend webmailadres

Op dit moment zijn er problemen met het mailadres mail.acx.nl. Om ons onbekende redenen staat de site vermeld op een wereldwijde lijst met onbetrouwbare websites. Totdat dit verholpen is kunt u ons dus niet bereiken via bovengenoemd adres.