Heden is overleden...

Wie was je vader, wie was je moeder? Fan wa bisto der ien? Door familierelaties van onze voorouders nu goed in kaart te brengen, kunnen we de Friezen van vroeger straks nog beter vinden. Helpt u mee?

Stân fan saken

 • 445.934 Scans
 • 211 Dielnimmers

 • 249.279
  • 1.1% Unbrûkber
  • 55.9% DûbelYnfierd
  • 51.7% Neisjoen
  DûbelYnfierd 57%
 • 230.526
  • 1.1% Unbrûkber
  • 55.9% DûbelYnfierd
  • 51.7% Neisjoen
  Neisjoen 52.7%
Meidwaan oan dit projekt
 
Team Fryske Hannen

Team Fryske Hannen

puntenlijst voor invoerders

Updated op: 

Ik heb het forum opgeschoond. Er stonden zoveel berichtjes op dat het niet overzichtelijk meer was. Omdat veel van de geplaatste opmerkingen wel waardevol zijn, hierbij een soort samenvatting van punten waar je bij invoer (en controle) op moet letten.

Belangrijk om te onthouden is dat deze database een hulpmiddel is om de juiste akte te vinden. Het is dus niet nodig om alle gegevens uit een akte over te nemen. Het belangrijkste zijn namen en datums waarmee de juiste persoon en daardoor de juiste akte kan worden geïdentificeerd. Eventuele bijzonderheden kunnen in de scan van de akte worden nagelezen.

Algemeen

-  vul alleen in wat in de akte staat! Bv. als de achternaam van een moeder niet is genoemd, ga dan niet in allefriezen zoeken om deze naam te vinden en toe te voegen.

-  Tip: als je begint met invoeren, kun je eerst de hulplijsten (namen, voornamen, plaatsnamen, beroepen…) openen in een apart tabblad, dan heb je ze meteen bij de hand als je ze nodig hebt. Je kunt ze ook opslaan op je computer of laptop, zodat je ze snel kunt openen.

-   Als de gegevens niet op de getoonde scan staan, gaat het bijna altijd om een akte met een bladnummer.  Op een blad staat aktes op de voor- en achterzijde. In dit geval staat de betreffende akte op de achterzijde. In AlleFriezen kunt u doorbladeren naar de volgende scan. Hier helaas niet. Om te voorkomen dat een groot deel van de akten wordt overgeslagen, vragen we de invoerders om deze akten op te zoeken in www.allefriezen.nl en hier de gevraagde gegevens uit de betreffende overlijdensakte te halen. Mocht je een keer weinig tijd hebben of dit te veel moeite vinden, dan kun je deze akten melden via "opmerkelijk" of "onbruikbaar". Dan graag erbij vermelden "niet op de scan" oid.

Namen

-  Als er fouten in de gegeven naam van de overledene staat, kun je dit melden via "opmerkelijk".

-  Let op patroniemen en achternamen. Een patroniem is de voornaam van de vader met een –s erachter. Soms werden patroniemen echter als achternaam aangenomen. Het is helaas niet mogelijk om hiervoor duidelijke regels te geven. Ik heb op het forum een aantal vragen en antwoorden betreffende speciale gevallen laten staan.  Zie bij twijfel de extra uitleg bij mededelingen of de handleiding.

-  Let op ij en y. zie bij twijfel de namenlijsten; voor- en achternamen of alle namen

-  Adellijke titels worden niet ingevuld behalve midden in een naam; bv. Sixma baron van Heemstra

-  Houdt bij het invullen van meerdere partners de volgorde aan die in de akte staat.

-  Bij andere vragen over het invullen van partners, vorige partners e.d. zie de handleiding hier

-  Namen met AE gewoon met de letters AE of ae via het toetsenbord invoeren en NIET met de Alt-code

-  Namen met speciale tekens zo invoeren;  Gabriël of Hélène of Daniël

-  Als je een naam niet helemaal kunt lezen, voer dan een @ in voor iedere slecht leesbare letter

Beroepen

-  Als er geen beroep genoemd wordt: NIETS invullen!

-  Beroepen schrijf je met een kleine letter

-  Als er in de akte staat:  “in leven (beroep)” vul alleen het beroep in en laat “in leven” weg

-  Gebruik de moderne schrijfwijze; visser i.p.v. vischer, ed.

-  Bij militairen is het voldoende om te vermelden dat degene militair was. Evt. regiment e.d. kunnen in de akte worden gevonden.

-  Als er bij een echtpaar als beroep bv. landbouwers staat, dan als landbouwer en landbouwster invoeren

-  Bij twijfel over de schrijfwijze: kijk op de beroepenlijst  hier

Plaatsnamen

-  Vul in wat er in de akte staat

-  Vul ALLEEN de plaatsnaam in en geen adres en/of huisnummer

-  Gebruik de moderne schrijfwijze; bv. Dokkum i.p.v. Dockum

-  Zet alleen de gemeentenaam tussen haakjes achter de plaatsnaam als deze vaker voorkomt in verschillende gemeenten bv. Nes (Ameland)

-  Gebruik de toenmalige gemeentenaam

-  Bij twijfel over de schrijfwijze (bv. als je het niet goed kunt lezen) kijk dan op de plaatsnamen lijst hier

-   Bij overleden op zee of aan boord van een schip als overlijdensplaats de plaats waar het overlijden is aangegeven vermelden. Evt. melden via opmerkelijk met de opmerking overleden aan boord van het schip (naam) of op zee

-   Bij een uittreksel van overlijden in een andere gemeente waarin geen plaats wordt genoemd, de naam van de gemeente aanhouden zonder toevoeging gemeente; dus overleden in de gemeente Leeuwarden, zonder dat er een ander dorp wordt genoemd, dan Leeuwarden invullen.

Het gaat om het invoeren van de akten zoals die zijn opgemaakt. Dat er tussen toen en nu veranderingen zijn geweest, is hierbij niet aan de orde. Over 10 jaar zijn er misschien weer namen veranderd of verdwenen. Het gaat dus niet om hoe het nu is, (een momentopname nu we het invoeren) maar over hoe de situatie was toen het gebeurde. We gebruiken alleen wel de moderne spelling om het leesbaar te houden voor de onderzoeker.

Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Uitgebreidere uitleg vindt je in de handleiding. Aanvullende vagen en/of opmerkingen blijven natuurlijk altijd welkom!

Succes met invoeren!

 

Mirjam (Fryske Hannen)

 • waldbeantsje

  waldbeantsje

  Je hebt bij algemeen staan: dat akten, die niet op de scan staan, dit akten met een bladnummer zijn, die wel te vinden zijn op Alle Friezen, omdat je daar door kunt bladeren. In eerdere berichten werd er gezegd, dat je dit ook via opmerkelijk kunt melden en men het liefst heeft, dat wij als invoerders, indien men tijd heeft, dit even opzoekt in Alle Friezen, omdat er anders veel overgeslagen wordt. Nu geef je aan om deze akten te melden via "onbruikbaar".

 • Mirjam Fryske Hannen

  Mirjam Fryske Hannen

  Beste Waldbeantsje,

   

  Je hebt gelijk! We willen graag dat de inbvoerders deze akten opzoeken via Alle Friezen, omdat we dit anders achteraf nog moeten aanvullen. Ik heb het aangepast. :)

  Bedankt voor je opmerking.

   

  Mirjam

 • HollandFrysk

  HollandFrysk

  Deze linken via de handleiding werken niet meer: 

  * Friese plaatsnamenlijst doet niets

  * Kijk HIER voor de lijst met de namen Y / IJ. geeft deze foutmelding Der sit in flater yn de applikaasje. Ekskús foar it it ûngemak. Der wurdt sa gau mooglik nei it probleem sjoen.

  De meeste deelnemers zullen de lijsten wel opgehaald hebben en op hun computer gezet, maar voor de enkele nieuwe deelnemers is het jammer dat ze niet bereikbaar zijn.

  m.vr.gr.

 • Team Fryske Hannen

  Team Fryske Hannen

  Bedankt voor de melding! Ik heb alle links in de handleiding nog een keer gecontroleerd en zo nodig aangepast. Als het goed is, werkt alles nu weer.

  Mirjam (Fryske Hannen)

 • Team Fryske Hannen

  Team Fryske Hannen

  Naar aanleiding van een opmerking van een controleur de volgende aanpassing: als de akte niet op de scan staat, dit melden via ONBRUIKBAAR en niet via opmerkelijk.

  Bedankt!

  Mirjam (Fryske Hannen)