Onderduikkaarten doorzoekbaar op Ondergedokeninfryslan.nl [Update november]

De gegevens die jullie hebben ingevoerd, zijn verzameld op een website. Dankzij jullie kan iedereen zoeken naar familie en bekenden in de Friese onderduikers-administratie!

7 novimber 2017

[Update november 2017]

Zoals bekend is enige tijd geleden een complete onderduikersadministratie opgedoken in Burgwerd. Ook deze 15.000 kaarten, die betrekking hebben op 2000 onderduikers, zijn inmiddels geselecteerd en gedigitaliseerd en we gaan proberen om ze zo snel mogelijk als FryskeHannen-projekt aan jullie voor te leggen. We hopen dat jullie dan weer mee willen werken met het doorzoekbaar maken van dit bijzondere stukje Friese historie.

 

[Mei 2017]

Weken van zweten en zwoegen hebben jullie er voor over gehad: het invoeren van de gegevens die op de onderduikerskaarten stonden. Fantastisch werk!

Al deze gegegevens zijn nu samengevoegd op één website: https://ondergedokeninfryslan.nl/ Daar kun je zoeken in de duikkaarten en kun je ook de originele kaarten bekijken.

De kaarten in de database zijn de kaarten van de onderduikers die voór 1917 geboren zijn. In verband met de privacy van de betreffende personen zijn de overige kaarten nog niet toegevoegd, dit zal later gebeuren.

Voor wetenschappelijk onderzoek zijn alle kaarten beschikbaar, daarvoor kunt u een onderzoeksverzoek indienen via Tresoar.