It Sonttol-projekt, in nije útdaging?

Geweldich, de monuminten binne al klear! Dus wat no? In nije FryskeHannen-projekt is ûnderweis, wy binne drok mei de tariedings! Mar yn de tuskentiid kin ús Tresoar-kollega Ubo Kooijinga noch wol wat hantsjes brûke foar syn Sonttol-frijwilligersprojekt...

27 febrewaris 2017

Het uitdagende Sonttol project, Sound Toll Registers Online

Hou je van puzzelen? Iets met geschiedenis? Iets met taal? Misschien is dan het Sonttolproject iets voor je! Oude (Deense) tolboeken  die beschikbaar en toegankelijk worden gemaakt m.b.v. een database. Help mee met deze uitdagende mega-klus. Vaar mee door de Sont, terug in de tijd!

Sound Toll Registers Online (STRO) is een vrijwilligersproject wat zich bezighoudt met het beschikbaar maken van tolregistraties van doorvaarten door de Sont, het smalle water tussen Denemarken en Zweden. De tolregistraties van de tol die hier werd geheven door de koning van Denemarken bevatten veel, zeer veel Nederlandse en met name Friese schippers.

Doel is om alle doorvaarten beschikbaar te maken in een online database waar iedereen, wetenschapper en hobbyist, vrij gebruik van kan maken. Deze Oostzeehandel, ook wel de ‘moedernegotie’ genoemd, naar waarde belangrijker dan de VOC-handel, is opgetekend in zo’n 700 registers, die behoren tot Unesco’s ‘Memory of the World Register’. Met behulp van STRO worden deze registers eindelijk goed ontsloten.

STRO is een project van Tresoar en de Rijkuniversiteit Groningen. In een eerste fase van het project, zijn reeds 1,5 miljoen doorvaarten ingevoerd. Deze doorvaarten zijn beschikbaar op internet, op www.soundtoll.nl. Het project wordt voortgezet als vrijwilligersproject, om de laatste 300.000 doorvaarten ook in STRO in te voeren.

Hiervoor zoeken we vrijwilligers, die ons willen helpen. Mensen met enige belangstelling voor geschiedenis, maar meer nog puzzelaars, met enig gevoel voor taal, en enige vaardigheid op het toetsenbord. De doorvaarten zijn opgetekend in oud Deens schrift. De Deense taal in de registers is eenvoudig, het leren lezen van het schrift is met name in het begin een uitdaging.

Daarom wordt er gestart met een introductiecursus, over het schrift en de doorvaarten. Wat heb je nodig? Wat vrije tijd, en een pc of laptop met internetverbinding. Kijk voor meer informatie op http://www.soundtoll.nl/index.php/en/vrijwilligers