Omroplûden

Tûzenen oeren oan âlde radio- en telefyzjeopnamen fan Omrop Fryslân binne digitalisearre. Wolle jo helpe mei it digitaal meitsjen fan de hoezen fan de lûds- en fideobannen?

Stân fan saken

 • 7.279 Scans
 • 122 Dielnimmers

 • 5.110
  • 2.4% Unbrûkber
  • 70.2% DûbelYnfierd
  • 67.5% Neisjoen
  DûbelYnfierd 72.6%
 • 4.911
  • 2.4% Unbrûkber
  • 70.2% DûbelYnfierd
  • 67.5% Neisjoen
  Neisjoen 69.8%
Meidwaan oan dit projekt
 
Jaco

Jaco

Vraag...

Updated op: 

Ik krijg de melding dat de scans op zijn. Klopt dit?

Een dag later:

Nog steeds krijg ik de melding: Gjin scans mear fun om yn te fieren foar projekt "Omropluden". Se binne op.

Byzonder vreemd want op dezelfde dag staat onder "Ynfierders fan hjoed:

Djura op 38 scans.

Wat is het probleem.?

 

.

Statistiken fan hjoed
 • 39 Ynfierd
 • 0 Kontrolearre


Alle Statistiken

Ynfierders fan hjoed
 1. 1Djura39 Scans

 • Djura

  Djura

  Hoi Jaco,

  Ik vermoed dat ze voor jou inderdaad op zijn, dat jij de laatste scans als eerste hebt ingevoerd.
  Omdat ze dubbel ingevoerd moeten worden kan het zijn dat er na jou nog mensen kunnen invoeren. 

  Groet, Djura

 • Jaco

  Jaco

  Updated op: 

  Dag Djura,

  Bedankt voor je reaktie.

  Toch blijf ik het vreemd vinden daar bij "Stand van Zaken" het aantal

  dubbel ingevoerde scans "slechts" op 47% staat.

  Dus nog 53% te gaan voordat dit projekt klaar is. 

  groet, Jaco.

 • Titia Scholte-Pijl

  Titia Scholte-Pijl

  Blykber in probleem mei de oanfier fan scans. Wurdt oan wurke.

  Blijkbaar een probleem met de aanvoer van scans. Wordt aan gewerkt.

 • Jaco

  Jaco

  Updated op: 

  Stân fan saken

  •  4388 Scans
  •  103 Dielnimmers
  • 4407DûbelYnfierd100%
  • 4407Neisjoen100%

   

   

    Volgens deze gegevens zijn nu ineens alle scans dubbel ingevoerd en gecontroleerd. Dan zal dit karwei wel klaar zijn. Wij wachten op de volgende opdracht.

  vriendelijke groet, Jaco