Heden is overleden...

Wie was je vader, wie was je moeder? Fan wa bisto der ien? Door familierelaties van onze voorouders nu goed in kaart te brengen, kunnen we de Friezen van vroeger straks nog beter vinden. Helpt u mee?

Stân fan saken

 • 445.934 Scans
 • 205 Dielnimmers

 • 197.187
  • 0.6% Unbrûkber
  • 44.2% DûbelYnfierd
  • 44.2% Neisjoen
  DûbelYnfierd 44.8%
 • 196.923
  • 0.6% Unbrûkber
  • 44.2% DûbelYnfierd
  • 44.2% Neisjoen
  Neisjoen 44.8%
Meidwaan oan dit projekt
BOB

BOB

De naam staat niet op de scan

Updated op: 

Bij mijn weten heb ik dit niet eerder bij de hand gehad.

Al twee keer een naam -bij Gaasterland 1828 - die niet voorkomt op de scan.

In tweede instantie gaat het om Symen Ruurds Symensma

Graag een reactie

 

Vriendelijke groet,

Bauke