Heden is overleden...

Wie was je vader, wie was je moeder? Fan wa bisto der ien? Door familierelaties van onze voorouders nu goed in kaart te brengen, kunnen we de Friezen van vroeger straks nog beter vinden. Helpt u mee?

Stân fan saken

 • 199.887 Scans
 • 199 Dielnimmers

 • 157.286
  • 0.2% Unbrûkber
  • 78.7% DûbelYnfierd
  • 77.8% Neisjoen
  DûbelYnfierd 78.9%
 • 155.580
  • 0.2% Unbrûkber
  • 78.7% DûbelYnfierd
  • 77.8% Neisjoen
  Neisjoen 77.9%
Meidwaan oan dit projekt
Janke Faber

Janke Faber

Namen eindigend op -us

Ik kom een aantal keren namen tegen die eindigen op -us. Ik vind het lastig om in te schatten of het om een patroniem gaat of om een tweede voornaam. Meestal gaat het ook om namen uit gezinnen van een predikant of gezinnen afkomstig uit het westen van Nederland.

Het gaat dan om de namen van partners en vaders, waarbij je dus niet kunt afleiden uit de akte of het een patroniem is. Even spieken op Alle Friezen helpt vaak niet, omdat hier ook geen eensluidende weergave van dezelfde persoon staat.

 • Martha (Fryske hannen)

  Martha (Fryske hannen)

  Beste Janke,

   

  Het gaat hier dus eigenlijk om de vraag of een tweede voornaam mogelijk een patroniem is. Goed idee om even via Alle Friezen te kijken of de oplossing zo te vinden is. Het blijft lastig, we kunnen er geen wet van Meden en Perzen op toepassen.

  Over het algemeen is het zo dat predikantenkinderen vaak meerdere voornamen hebben. Ook bij mensen afkomstig uit het westen zijn meerdere voornamen meer algemeen. In het begin van de 19de eeuw zullen de namen van partners en vaders vaker met patroniem worden genoteerd dan later in de eeuw.

  Ik hoop dat je hier iets aan hebt.

   

  Met vriendelijke groet,
  Martha Kist