FryskeHannen / VeleHanden

Crowdsourcingwebsite FryskeHannen is een initiatief van het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar in Leeuwarden en wordt gemaakt door Picturae in Heiloo. FryskeHannen is gemodelleerd naar het landelijke platform VeleHanden, de online communitywebsite waar Picturae sinds 2009 aan werkt.

 

Fryske Hannen in de pers:

Persbericht 20-10-2016: Samen onderduikers zichtbaar maken op FryskeHannen (in NL/FRL)

 De Leeuwarder Courant publiceerde op 15-10-2016 het uitgebreide artikel 'Onderduikers vastgelegd' (door Robert-Jan Speerstra). Dit artikel is online te lezen op www.lc.nl/friesland.....

De afgelopen jaren is het FryskeHannen-voorbeeld VeleHanden al regelmatig in het nieuws geweest. Hieronder vindt u een kleine selectie artikelen:

Vrijwilligers beschrijven collecties (Bibliotheekblad, juli 2013 nr 7)
Friese bevolkingsregisters van 1850 tot 1939 online (Friesch Dagblad, 19 april 2013)
Bevolkingsregisters AlleFriezen binnenkort online door crowdsourcing (Picturae, 18 april 2013)
Naturalis met project op VeleHanden: Glashelder! (Picturae, 26 maart 2013)
Beroemde kunstenaars gevonden door crowdsourcing (Picturae, 18 januari 2013)
Eerste project VeleHanden afgerond (Picturae, 10 januari 2013)
"Al doende leert men. VeleHanden.nl in de startblokken", Annemarie Laven, in: Archievenblad, oktober 2011 (pdf)
"Alle Militieregisters van Nederland online", Annemarie Laven, in: Archievenblad, juni 2010 (pdf)
"Open archieven door crowdsourcing", Ellen Fleurbaay, in: Archievenblad, november 2009 (pdf)

Kontaktadres foar de parse / Contactadres voor de pers

Foar mear parse-ynformaasje nimme jo kontakt op mei it projektteam FryskeHannen fan Tresoar fia info@fryskehannen.frl of fia de algemiene gegevens fan Tresoar (Boterhoek 3, Leeuwarden; 058-7890789).